Kategorier
Säkerhet

Ett sprinklersystem släcker snabbt en brand

Det är viktigt med ett sprinklersystem som släcker snabbt på en stor yta om det börjar brinna. Sprinklersystem finns bland annat i sjukhus, skolor, köpcentrum, hotell och sporthallar.

Ingen vill att en brand ska uppstå men ibland så händer det tragiska att det börjar brinna. Det gäller att vara noga förberedd då och ett sprinklersystem kan rädda liv. Vad är ett sprinklersystem för någonting? En sprinkler är ett munstycke som hålls stängt tills lufttemperaturen stiger till runt 70 grader. När luften når temperaturen börjar vattnet spruta för att släcka branden. Vattnet transporteras via ett rörnät, som i regel är draget i taket. Larmventilen som är kopplad till rörnätet larmar när en sprinkler löst ut. Detta larm går oftast till räddningstjänsten som då snabbt kan rycka ut och hjälpa till att släcka branden. Vattnet till sprinklersystemet kommer från det kommunala vattensystemet, egen sprinklerbassäng eller en kombination av båda två.

Ett sprinklersystem sparar tid och pengar

Vid en brand kan en brandförsäkring täcka en stor del av kostnaden, men sprinklers sparar mycket pengar även efter att de löst ut. Om hela din anläggning brinner ner kommer din verksamhet att ligga nere under en väldigt lång tid. Det innebär att du kommer förlora både intäkter och konkurrenskraft. Du undviker att få hela din anläggning nedbrunnen med ett sprinklersystem. Sprinkler kan även rädda människoliv och i vissa fall är de ett krav från myndigheter. Vattensprinkler angriper oftast en brand innan den blivit så stor att ett kritiskt läge uppstår. Ofta aktiveras enbart två till tre sprinklerhuvuden för att kontrollera eller släcka branden. Läs mer om sprinklersystem på denna sida: https://www.maxcon.se/