Kategorier
Utbildning

Förskola Helsingborg – rätt val ger ditt barn en bra grund

Man skulle önska att alla förskolor i Helsingborg – och övriga Sverige – var lika bra. Det är tyvärr långt ifrån sanningen. Skillnaden mellan en förskola i Helsingborg jämfört med en annan kan vara natt och dag. I och med att man också har valfrihet vad gäller förskola och skola så kan man också som förälder vara med och forma och påverka barnets utveckling. 

Det är viktigt att man sätter sig i hur en förskola i Helsingborg arbetar, vilken pedagogisk inriktning man har, hur personalen och alla pedagoger arbetar  – och hur de är – samt exempelvis hur stora barngrupper man har. 

Tips och råd kring förskola 

Det finns all anledning att titta närmare på olika förskolor och jämföra dessa mot varandra innan man väljer att sätta barnet i en kö med rangordning från 1 till 3. Vi tänkte här nedan gå igenom några punkter som kan vara avgörande i valet, men innan dess så ska vi även peka på det uppenbara. 

Ditt barn är unikt och det är endast du som vet vilka behov ditt barn har. Du ska således också utgå från vad som är bäst för ditt barn – och samtidigt också ha en tanke på vad som är bäst för er som familj ur ett logistiskt perspektiv. Det kanske finns en riktigt bra förskola i Helsingborg på andra sidan stan, men är det värt att åka den extra halvtimmen varje dag? 

Med det sagt, här kommer några parametrar att titta närmare på när du ska besöka en förskola och sedan välja en sådan. 

  • Utbildade pedagoger. Att pedagogerna är utbildade är något som verkligen gör skillnad. Se även över hur man gör med exempelvis vikarier och om man går kort om folk. 
  • Blir barnet sett? Ett barn behöver bekräftelse och har ett behov av bli sett. Det är viktigt då det bygger ett självförtroende och en självkänsla. Barnet ska känna sig värdefull – för den man är, inte för vad man säger eller gör. 
  • Barngrupper. En mindre barngrupp gör att pedagogen kan fokusera mer på varje enskilt barn. Det är samma sak som i skolan: mindre grupper är att föredra. 
  • Utelek. En förskola som uppmuntrar lek, rörelse och kreativitet – inomhus som utomhus – är en förskola som ger ditt barn rätt förutsättningar för en bra utveckling. Ser man att barn sitter med huvudet klistrat i skärmar under ett besök på en förskola i Helsingborg så bör man som förälder säga tack, men nej tack.