Kategorier
Säkerhet

Säkerhetsdörrar i Stockholm förhindrar inbrottsförsök

Polisen i vår huvudstad har förmodligen andra saker att syssla med än att utreda lägenhetsinbrott. Låt en firma installera säkerhetsdörrar i Stockholm.

Om du äger fastigheter med hyreslägenheter i Stockholm, har kanske någon av dina hyresgäster råkat ut för inbrott. En sådan händelse kan upplevas som traumatisk och det tar lång tid innan en person kommer över det inträffade. Ett lägenhetsinbrott är också svårutrett för polisen och risken är påtaglig att en utredning läggs ner.

Att utsättas för ett inbrott är illa nog, men om brand uppstår i en lägenhet eller ett trapphus är det viktigt att eld och brandgaser inte sprider sig. Säkerhetsdörrar är välisolerade och brandklassade och de förhindrar sådan spridning. Ett trapphus och varje enskild lägenhet fungerar därmed som en brandcell.

Säkerhetsdörrar i Stockholm ökar fastighetsvärdet

Du äger ett antal hyresfastigheter i Stockholm och funderar på om det verkligen lönar sig att installera säkerhetsdörrar. Att värdera dina hyresgästers trygghet och trivsel kan självklart vara svårt att göra. Men om du annonserar ut lediga lägenheter ses det som en fördel om fastigheten har säkerhetsdörrar. Sedan kan du räkna med att ditt försäkringsbolag gillar fastigheter med säkerhetsdörrar i Stockholm. Premierna blir sannolikt lägre.

Hur kan trivseln påverkas av säkerhetsdörrar? Med välisolerade dörrar följer med automatik att cigarettrök och andra odörer i trapphusen inte kommer in i lägenheterna. Skulle någon hyresgäst få för sig att steka strömming kommer inte alla hyresgäster att behöva ta del av lukten. Stekoset blir kvar i lägenheten. Och självklart dämpas eventuella oljud av säkerhetsdörrar.

Kategorier
Säkerhet

Ett sprinklersystem släcker snabbt en brand

Det är viktigt med ett sprinklersystem som släcker snabbt på en stor yta om det börjar brinna. Sprinklersystem finns bland annat i sjukhus, skolor, köpcentrum, hotell och sporthallar.

Ingen vill att en brand ska uppstå men ibland så händer det tragiska att det börjar brinna. Det gäller att vara noga förberedd då och ett sprinklersystem kan rädda liv. Vad är ett sprinklersystem för någonting? En sprinkler är ett munstycke som hålls stängt tills lufttemperaturen stiger till runt 70 grader. När luften når temperaturen börjar vattnet spruta för att släcka branden. Vattnet transporteras via ett rörnät, som i regel är draget i taket. Larmventilen som är kopplad till rörnätet larmar när en sprinkler löst ut. Detta larm går oftast till räddningstjänsten som då snabbt kan rycka ut och hjälpa till att släcka branden. Vattnet till sprinklersystemet kommer från det kommunala vattensystemet, egen sprinklerbassäng eller en kombination av båda två.

Ett sprinklersystem sparar tid och pengar

Vid en brand kan en brandförsäkring täcka en stor del av kostnaden, men sprinklers sparar mycket pengar även efter att de löst ut. Om hela din anläggning brinner ner kommer din verksamhet att ligga nere under en väldigt lång tid. Det innebär att du kommer förlora både intäkter och konkurrenskraft. Du undviker att få hela din anläggning nedbrunnen med ett sprinklersystem. Sprinkler kan även rädda människoliv och i vissa fall är de ett krav från myndigheter. Vattensprinkler angriper oftast en brand innan den blivit så stor att ett kritiskt läge uppstår. Ofta aktiveras enbart två till tre sprinklerhuvuden för att kontrollera eller släcka branden. Läs mer om sprinklersystem på denna sida: https://www.maxcon.se/