Åsa-Nisse i Västorp

Från vänster stående, Sture Hultberg, Folke Lindberg, Johnny Hansen-Fure, Ingemar Svensson, Thomas Friman, Hans Johansson, Stig Cederholm, Gustav Hultberg, okänd person bakom granen (Åsa-Nisse?), Erik Karlsson.
Sittande från vänster: Arne Hansson, Jan-Eric Anghede, Maj-Britt Hultberg.
Fotot är taget i Västorp i slutet på sjuttiotalet, förmodligen 1978.

 

Från Oxmuseets utställning

Set Sigvardsson och Liv Ulman inför inspelningen av filmen Oxen 1992

Oxspann från Ekenässjön i Småland

Lineauas Botanicus – Ett herbariumfrån åker, äng och hage i 1920-talets Småland

Målning av Mina Kragenskjold Jensen