Åsa-Nisse i Västorp

Från vänster stående, Sture Hultberg, Folke Lindberg, Johnny Hansen-Fure, Ingemar Svensson, Thomas Friman, Hans Johansson, Stig Cederholm, Gustav Hultberg, okänd person bakom granen (Åsa-Nisse?), Erik Karlsson.
Sittande från vänster: Arne Hansson, Jan-Eric Anghede, Maj-Britt Hultberg.
Fotot är taget i Västorp i slutet på sjuttiotalet, förmodligen 1978.

 

Comments are closed.