Från Oxmuseets utställning

Set Sigvardsson och Liv Ulman inför inspelningen av filmen Oxen 1992

Oxspann från Ekenässjön i Småland

Lineauas Botanicus – Ett herbariumfrån åker, äng och hage i 1920-talets Småland

Målning av Mina Kragenskjold Jensen

Comments are closed.